Avkarbonisering av sjømatnæringen
Blikk med pil

Norge har som mål å kutte sine CO2 utslipp med 50% innen 2030

Olje

Maritimt drivstoff (MGO) står for over 20% av Norges petroleumsforbruk

Løsningene er innen rekkevidde

ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen

Drivlinje

Utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje

Skip

Utvikle ett nytt nullutslippsfartøy

Flere fartøy

Bygge om 10 fartøy til nullutslippsdrift

Forsyning av elektrisitet og hydrogen

Fleksibel forsyning av el og hydrogen

Siste nytt

Konvensjonelle dieseldrevne fiskefartøy

Hvordan skal elektriske fiskebåter lades?

Fiske- og havbruksfartøy forbruker betydelige mengder fossilt drivstoff hvert år, og det er et stort potensial for utslippsreduksjon ved å gå over til batteridrift. ZeroKyst-prosjektet arbeider for å redusere utslippene fra sjømatnæringen ved å blant annet utvikle ladeinfrastruktur for fiske- og havbruksfartøy

Fremtidens løsninger

ZeroKyst skal demonstrere skalerbare løsninger for utslippsfri fremdrift, rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder. Prosjektet skal også utvikle kompetanse for å muliggjøre overgangen til nullutslipp.

Karoline: Verdens første elektriske fiskebåt

Partnere fra hele verdikjeden

ZeroKyst-konsortiet inkluderer drivlinjeutviklere, skipsbyggere og verft, ett rederi, energi- og infrastrukturleverandører, en kommune, en næringsklynge, ett forskningsinstitutt og ett universitet.