Årlig samling for ZeroKyst-forskerne

Forskerne som jobber på kompetanseprosjekt-delen av ZeroKyst samlet seg i Trondheim i dag for å oppdatere hverandre om status og fremgang i prosjektet. Som de andre førstegenerasjons Grønn Plattform prosjektene er ZeroKyst delt i to: et hovedprosjekt ledet av industri og et kompetanseprosjekt (KSP) der forskning er i fokus. I ZeroKysts tilfelle er hovedprosjektet ledet […]

ZeroKyst presentert på Sjømatrådets årskonferanse i Oslo

Prosjektet ZeroKyst ble presentert på Sjømatrådets årskonferanse 4. januar, i Oslo. Prosjektleder Erik Ianssen beskrev problematikken som prosjektet forsøker å løse: petroleumsforbruk i sjømatnæringen og behovet for å avkarbonisere industrien. Han understreket det etiske dilemmaet skapt av Norges sjømatsuksess – og industriens klimautslipp som øker i takt med aktiviteten. Han presenterte ZeroKysts arbeid, og beskrev […]

Den første el-sjarken er ferdig bygget og levert i Lofoten

Korsnesjenta

Av Kurt Atle Hansen Knapt 12 måneder etter starten for ZeroKyst-prosjektet ble den første ferdigbygde el-sjarken levert fra Ballstad slip AS. Nå intensiveres arbeidet med å etablere bedre landstrøm og smarte ladeanlegg i fiskerihavnene. Det er bestilt 400 Volt strøm til Ramberg havn, og det forberedes bedre landstrøm og ladeanlegg på Fredvang. Korsnesjenta er levert […]

Fagseminar og statusmøte i ZeroKyst

seminar

Av Kurt Atle Hansen Etter 11 måneder med aktivitet i FoU-prosjektet ZeroKyst var det tid til å samle de 12 prosjektpartnerne til en runde med interne møter og statusoppdatering, samt et åpent fagseminar for aktuelle parter. Dette skjedde i Tromsø 16.-17. november, og var svært nyttig på flere måter. Det ble hektiske dager faglig utveksling og […]

Ballstad Slip leder får næringspris

Ballstad slip logo

Daglig leder i Ballstad Slip Roger Abrahamsen er tildelt Vestvågøy kommunes næringspris for 2022. I sin begrunnelse forklarer kommunen at Ballstad Slip har under Abrahamsens ledelse vært gjenstand for kontinuerlig fornyelse og utbygging, samtidig som driften blir ivaretatt på en god og økonomisk trygg måte. Bedriften fremstår som foregangsbedrift med hensyn til utdanning av fagarbeidere, […]

ZeroKyst møtte fiskerne på Røst og Værøy

ZeroKyst logo og Værøy kommune logo

ZeroKyst i samarbeid med Lofotrådet og den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030 hadde to produktive dager på Røst og Værøy den 8. og 9. september 2022. Formålet var å informere om ZeroKyst-prosjektet og få innspill fra fiskerne, bedriftene og kommunene til videre arbeid med utvikling av fiskerinæringen mot reduserte klimagassutslipp og fremtidas marked. […]

ZeroKyst presentert på årsmøtet i Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Av Kurt Atle Hansen ZeroKyst var invitert til Bodø 13. september for å ha en presentasjon for årsmøtet i Norges kystfiskarlag. Her var det også innlegg om blant annet Paris-avtalens føringer for fiskeriene, og om grønn omstilling i fiskeflåten. Randi Lervik og Roger Abrahamsen holdt innlegg for ZeroKyst, mens Kurt Atle Hansen og Erik Ianssen hadde […]

Vising av Lofotsjark 2 – første båt med elektrisk fremdrift bygget i Lofoten

Fiskebåter i Lofoten

Ballstad slip inviterte idag fiskere og andre interesserte til visning av Lofotsjark 2, den første båten med elektrisk fremdrift bygget i Lofoten. Besøkere ble presentert med info om båten og muligheter til å kombinere løsninger for fremdrift og utstyr i slike fiskefartøy. Båten er 10,65 m lang og 5,4 m bred. Den har et lasterom […]

ZeroKyst presenterer utslippsrapport på Nor-Fishing

Fiskebåt med solnedgang

Fiskeri og havbruk i Norge har større CO2-utslipp enn sivil luftfart, ifølge en ny rapport presentert av ZeroKyst under Nor-Fishing 2022. Rapporten ble skrevet av Stakeholder AS, på oppdrag av ZeroKyst, for å kartlegge klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs. Den viser at klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til […]

Bidrar til ZeroKyst som en del av sommerjobben

Anette Guddal Øvreeide (venstre) og Marie Sølvik (høyre) forsker for ZeroKyst i sommer.

To av SINTEF Energis sommerforskere i år skal forske for ZeroKyst-prosjektet. Marie Sølvik og Anette Guddal Øvreeide har begge nylig fullført en bachelorgrad i fornybar energi. De skal starte hver sitt masterstudie til høsten, men før det skal de bidra i ZeroKyst. Begge studenter skal se på fiskebåtenes energibehov. Om prosjektet skal få til nullutslippsdrift […]