Annual gathering of the ZeroKyst scientists

Forskerne som jobber på kompetanseprosjekt-delen av ZeroKyst samlet seg i Trondheim i dag for å oppdatere hverandre om status og fremgang i prosjektet. Som de andre førstegenerasjons Grønn Plattform prosjektene er ZeroKyst delt i to: et hovedprosjekt ledet av industri og et kompetanseprosjekt (KSP) der forskning er i fokus. I ZeroKysts tilfelle er hovedprosjektet ledet […]

ZeroKyst featured at Norwegian Seafood Council's annual conference

Prosjektet ZeroKyst ble presentert på Sjømatrådets årskonferanse 4. januar, i Oslo. Prosjektleder Erik Ianssen beskrev problematikken som prosjektet forsøker å løse: petroleumsforbruk i sjømatnæringen og behovet for å avkarbonisere industrien. Han understreket det etiske dilemmaet skapt av Norges sjømatsuksess – og industriens klimautslipp som øker i takt med aktiviteten. Han presenterte ZeroKysts arbeid, og beskrev […]

First hybrid-electric vessel built and delivered in Lofoten

Korsnesjenta

Av Kurt Atle Hansen Knapt 12 måneder etter starten for ZeroKyst-prosjektet ble den første ferdigbygde el-sjarken levert fra Ballstad slip AS. Nå intensiveres arbeidet med å etablere bedre landstrøm og smarte ladeanlegg i fiskerihavnene. Det er bestilt 400 Volt strøm til Ramberg havn, og det forberedes bedre landstrøm og ladeanlegg på Fredvang. Korsnesjenta er levert […]

ZeroKyst seminar and status meeting

seminar

Av Kurt Atle Hansen Etter 11 måneder med aktivitet i FoU-prosjektet ZeroKyst var det tid til å samle de 12 prosjektpartnerne til en runde med interne møter og statusoppdatering, samt et åpent fagseminar for aktuelle parter. Dette skjedde i Tromsø 16.-17. november, og var svært nyttig på flere måter. Det ble hektiske dager faglig utveksling og […]

Ballstad Slip director gets industry award

Ballstad slip logo

Daglig leder i Ballstad Slip Roger Abrahamsen er tildelt Vestvågøy kommunes næringspris for 2022. I sin begrunnelse forklarer kommunen at Ballstad Slip har under Abrahamsens ledelse vært gjenstand for kontinuerlig fornyelse og utbygging, samtidig som driften blir ivaretatt på en god og økonomisk trygg måte. Bedriften fremstår som foregangsbedrift med hensyn til utdanning av fagarbeidere, […]

ZeroKyst meets fishermen in Røst and Værøy

ZeroKyst logo and Værøy municipality logo

ZeroKyst i samarbeid med Lofotrådet og den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030 hadde to produktive dager på Røst og Værøy den 8. og 9. september 2022. Formålet var å informere om ZeroKyst-prosjektet og få innspill fra fiskerne, bedriftene og kommunene til videre arbeid med utvikling av fiskerinæringen mot reduserte klimagassutslipp og fremtidas marked. […]

ZeroKyst presented at fishermen association's annual assembly

Norges Kystfiskarlag

Av Kurt Atle Hansen ZeroKyst var invitert til Bodø 13. september for å ha en presentasjon for årsmøtet i Norges kystfiskarlag. Her var det også innlegg om blant annet Paris-avtalens føringer for fiskeriene, og om grønn omstilling i fiskeflåten. Randi Lervik og Roger Abrahamsen holdt innlegg for ZeroKyst, mens Kurt Atle Hansen og Erik Ianssen hadde […]

Introducing Lofotsjark 2 – the first electric-propulsion boat built in Lofoten

Fishing boats in Lofoten

Ballstad slip inviterte idag fiskere og andre interesserte til visning av Lofotsjark 2, den første båten med elektrisk fremdrift bygget i Lofoten. Besøkere ble presentert med info om båten og muligheter til å kombinere løsninger for fremdrift og utstyr i slike fiskefartøy. Båten er 10,65 m lang og 5,4 m bred. Den har et lasterom […]

ZeroKyst presents emissions report at Nor-Fishing

Fishing boat with sunset

Fiskeri og havbruk i Norge har større CO2-utslipp enn sivil luftfart, ifølge en ny rapport presentert av ZeroKyst under Nor-Fishing 2022. Rapporten ble skrevet av Stakeholder AS, på oppdrag av ZeroKyst, for å kartlegge klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs. Den viser at klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til […]

A summer job spent working for ZeroKyst

Anette Guddal Øvreeide (left) and Marie Sølvik (right) are doing research for ZeroKyst this summer.

To av SINTEF Energis sommerforskere i år skal forske for ZeroKyst-prosjektet. Marie Sølvik og Anette Guddal Øvreeide har begge nylig fullført en bachelorgrad i fornybar energi. De skal starte hver sitt masterstudie til høsten, men før det skal de bidra i ZeroKyst. Begge studenter skal se på fiskebåtenes energibehov. Om prosjektet skal få til nullutslippsdrift […]