Forskning

Arbeidet i ZeroKyst er fordelt mellom 5 delprosjekter

ZeroKyst – Avkarbonisering av sjømatnæringen gjennom en overgang til hydrogen-elektrisk fremdrift. Prosjektet skal levere: Nullutslippsdrivlinje for fiskefartøy (HybridZ); Nullutslippsfartøy med HybridZ; 10 fartøy klargjort for ombygging; Ombygging- og vedlikeholdstjenester; Hydrogenanlegg og mobil forsyningsenhet; Nullutslipps regional energiinfrastruktur; Kunnskap om fremtidens drivlinje og infrastruktur; Nye forretningsmodeller.