Forskning

Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning

Formål

Utvikle produksjons-, lagrings- og bunkringsløsninger for hydrogen som sikrer en forutsigbar leveranse av hydrogen til maritim sektor. Utvikle sirkulære løsninger for utnyttelse av varme og oksygen fra hydrogenproduksjonsanlegg til settefiskproduksjon.

Hydrogentanker
Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning

Forventede resultater

 • Fullverdig nullutslipps landanlegg som kan produsere 300 kg hydrogen per døgn
 • Mobil flytende lekter dimensjonert for fleksibel forsyning av hydrogen og strøm til fartøy og oppdrettsanlegg

Fremdriftsrapport - 01/2023

 • Dialog med Ellingsen Seafood og Silver Seed på Mølnarodden. Forprosjekt fullført september 2022
  • Grunnleggende design og risikoanalyse ferdigstilt
  • Tilgjengelighet av strøm og vann bekreftet
  • Lokalbruk av hydrogen og oksygen
 • Klar for å realisere anleget på Vannøya
  • Produksjonskapasitet 45 kg/dag, lagringskapasitet 420 kg @350 bar, bunkringstid 30 kg/15 min.
H2 Marine logo

Delprosjektledelse

Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning ledes av H2 Marine, Energi- og infrastrukturleverandør for grønt hydrogen.

Kontaktperson: Tomas Fiksdal

ZeroKyst ikon