Forskning

Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning

Formål

Utvikle produksjons-, lagrings- og bunkringsløsninger for hydrogen som sikrer en forutsigbar leveranse av hydrogen til maritim sektor. Utvikle sirkulære løsninger for utnyttelse av varme og oksygen fra hydrogenproduksjonsanlegg til settefiskproduksjon.

Hydrogentanker
Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning

Forventede resultater

  • Fullverdig nullutslipps landanlegg som kan produsere 300 kg hydrogen per døgn
  • Mobil flytende lekter dimensjonert for fleksibel forsyning av hydrogen og strøm til fartøy og oppdrettsanlegg
H2 Marine logo

Delprosjektledelse

Fleksibel og konkurransedyktig hydrogenforsyning ledes av H2 Marine, Energi- og infrastrukturleverandør for grønt hydrogen.

Kontaktperson: Tomas Fiksdal

ZeroKyst ikon