Forskning

Kompetanseprosjekt

Formål

Utvikle teknologi, modeller og analyser av drivlinjer, infrastruktur, sikkerhet og bærekraft, som muliggjør 50% utslippskutt fra fiske- og havbruksfartøy innen 2030

Fiskebåter
Kompetanseprosjekt

Forventede resultater

  • Kompetanse, modeller og verktøy for utvikling av trygge, lengelevende og pålitelige hydrogen-hybride system med optimal energieffektivitet
  • En helhetlig plan for hydrogenfylling og ladeinfrastruktur langs norskekysten
  • Identifikasjon av markedspotensial, samfunnsrisiko og miljøkonsekvenser av grønn omstilling i sjømatnæringen

Om kompetanseprosjektet

Kompetanseprosjektet KSP ZeroKyst, skal med tverrfaglig og helhetlig metodikk finne svar på hvordan man kan fase inn hydrogen-elektriske kystfartøy for å nå målet om 50% utslippsreduksjon innen 2030, samt utvikle kompetanse som setter Norge i førersetet for teknologisk utvikling.

Arbeidet skal formidles gjennom aktiv involvering av referansegrupper, og dekker fem vitenskapelige arbeidspakker:

  • Teknologi og kompetanse for pålitelig hydrogen-elektrisk drivlinje
  • Bunkrings og ladeløsninger på sjøen
  • Helhetlig energiinfrastruktur på land
  • Analyse av miljøpåvirkning, sikkerhet og beredskap
  • Utforsking av markedspotensialet i fremtidens utslippsfrie kyst
SINTEF logo

Delprosjektledelse

Kompetanseprosjektet ledes av SINTEF, et forskningsinstitutt med verdensledende kompetanse innen maritim teknologi og energiforsyning.

Kontaktperson: Jon Are Suul & Eirill B. Mehammer

ZeroKyst ikon