Forskning

Nullutslippsdrivlinje

Formål

Tilgjengeliggjøre fleksibel og standardisert drivlinje for salg til over 6000 fartøy i fiske- og havbruksnæringen

Drivlinje
Nullutslippsdrivlinje

Forventede resultater

  • Godkjent nullutslippsdrivlinje for mindre havbruksfartøy, med stort potensial for eksport og teknologioverføring til andre fartøysegmenter
  • Standardisering av drivlinjer hos Siemens Energy AS og Hymatech AS i ulike størrelser
  • Etablere kompetanse og kapasitet ved verksted som skal installere slike drivlinjer
Siemens Energy logo

Delprosjektledelse

Nullutslippsdrivlinje ledes av Siemens Energy, Internasjonal teknologileverandør med over 90 000 ansatte i 90 land

Kontaktperson: Unn Marit Forbregd

ZeroKyst ikon