Forskning

Nullutslippsdrivlinje

Formål

Tilgjengeliggjøre fleksibel og standardisert drivlinje for salg til over 6000 fartøy i fiske- og havbruksnæringen

Drivlinje
Nullutslippsdrivlinje

Forventede resultater

  • Godkjent nullutslippsdrivlinje for mindre havbruksfartøy, med stort potensial for eksport og teknologioverføring til andre fartøysegmenter
  • Standardisering av drivlinjer hos Siemens Energy AS og Hymatech AS i ulike størrelser
  • Etablere kompetanse og kapasitet ved verksted som skal installere slike drivlinjer

Fremdriftsrapport - 01/2023

  • Enkeltlinjediagram ferdigstilt basert på driftsmønster, H2 tankstørrelse, strømbehov og ladespenningsnivå
  • Godkjenning mottatt for 2 m økt lengde, til 12,99 m
  • BD Eco-moduler, 100 kW H2 brenselcelle og DC/DC omformer under utvikling/produksjon
Siemens Energy logo

Delprosjektledelse

Nullutslippsdrivlinje ledes av Siemens Energy, Internasjonal teknologileverandør med over 90 000 ansatte i 90 land

Kontaktperson: Unn Marit Forbregd

ZeroKyst ikon