Forskning

Nullutslippsfartøy

Formål

Utvikle og demonstrere nullutslipp fiskefartøykonsept

Karoline: Verdens første elektriske fiskebåt
Nullutslippsfartoy

Forventede resultater

  • Verdens første nullutslipp fiskefartøy i operasjon
  • Operativ erfaring og økt kompetanse på implementering av hydrogenelektriske løsninger hos norske rederi, som vil senke terskelen for å gå for nullutslippsløsninger i fremtiden
  • Bidrag til regelverksutvikling for slike fartøy, som kan videreføres til andre segment
  • Etablering av egen produksjon av nullutslipp fiskefartøy for kr. 100 mill. per år innen 2030

Fremdriftsrapport - 01/2023

  • Klar for bygging av nytt hydrogen-elektrisk fartøy
  • Diskusjoner med Innovasjon Norge angående lån og med Siemens Energy angående pris på drivlinje
  • Politisk arbeid for å få godkjent 2 m økt lengde (dette punktet forårsaket flere måneders forsinkelse for delprosjektet)
  • Hazid (Hazard Identification) gjennomført med Sjøfartsdirektoratet

Delprosjektledelse

Nullutslippsfartøy ledes av Selfa Arctic, Skipsbygger som har utviklet og produserer hybride fiskesjarker, og har markeds-, produksjons- og industrikompetanse.

Kontaktperson: Tore Johansen

ZeroKyst ikon