Forskning

Nullutslippsfartøy

Formål

Utvikle og demonstrere nullutslipp fiskefartøykonsept

Karoline: Verdens første elektriske fiskebåt
Nullutslippsfartoy

Forventede resultater

  • Verdens første nullutslipp fiskefartøy i operasjon
  • Operativ erfaring og økt kompetanse på implementering av hydrogenelektriske løsninger hos norske rederi, som vil senke terskelen for å gå for nullutslippsløsninger i fremtiden
  • Bidrag til regelverksutvikling for slike fartøy, som kan videreføres til andre segment
  • Etablering av egen produksjon av nullutslipp fiskefartøy for kr. 100 mill. per år innen 2030

Delprosjektledelse

Nullutslippsfartøy ledes av Selfa Arctic, Skipsbygger som har utviklet og produserer hybride fiskesjarker, og har markeds-, produksjons- og industrikompetanse.

Kontaktperson: Tore Johansen

ZeroKyst ikon