Nyheter

Konvensjonelle dieseldrevne fiskefartøy

Hvordan skal elektriske fiskebåter lades?

Fiske- og havbruksfartøy forbruker betydelige mengder fossilt drivstoff hvert år, og det er et stort potensial for utslippsreduksjon ved å gå over til batteridrift. ZeroKyst-prosjektet arbeider for å redusere utslippene fra sjømatnæringen ved å blant annet utvikle ladeinfrastruktur for fiske- og havbruksfartøy

Les mer »

ZeroKyst i media