Nyheter

Forskerne som jobber på kompetanseprosjekt-delen av ZeroKyst var samlet i Trondheim 23 januar for en statusoppdatering.

Årlig samling for ZeroKyst-forskerne

Forskerne som jobber på kompetanseprosjekt-delen av ZeroKyst samlet seg i Trondheim i dag for å oppdatere hverandre om status og fremgang i prosjektet.

Som de andre førstegenerasjons Grønn Plattform prosjektene er ZeroKyst delt i to: et hovedprosjekt ledet av industri og et kompetanseprosjekt (KSP) der forskning er i fokus. I ZeroKysts tilfelle er hovedprosjektet ledet av Hymatech, mens kompetanseprosjektet er ledet av SINTEF.

En viktig oppgave for forskerne er å kartlegge så godt som mulig kystflåtens energibehov. Utfordringen er at fartøyene bruker varierende mengder av energi ut fra blant annet type fisking, værforhold, eller ønsket hastighet. I tillegg til den totale energimengden må forskerne også ta hensyn til ønsket effekt – noen ganger er det behov for mye energi over en kort periode, og nye nullutslippsfartøy må kunne håndtere disse toppene. Forskerene utvekslet tanker og innsikt om problematikken under en workshop om energibehov som var en del av dagens program.

Videre presenterte KSP-lederen Eirill Bachmann Mehammer en oversikt over fremgangen i hovedprosjektet. Dette ble etterfulgt av statusoppdateringer fra arbeidspakkelederne i KSP-delen av prosjektet.

Sist men ikke minst ble arbeidsplanene for veien videre gjennomgått for hver arbeidspakke av KSP-en.