Nyheter

Ballstad slip logo
Ballstad slip logo

Ballstad Slip leder får næringspris

Daglig leder i Ballstad Slip Roger Abrahamsen er tildelt Vestvågøy kommunes næringspris for 2022.

I sin begrunnelse forklarer kommunen at Ballstad Slip har under Abrahamsens ledelse vært gjenstand for kontinuerlig fornyelse og utbygging, samtidig som driften blir ivaretatt på en god og økonomisk trygg måte. Bedriften fremstår som foregangsbedrift med hensyn til utdanning av fagarbeidere, er miljøsertifisert of ivaretar ansatte, kunder og omgivelser på en meget god måte. Abrahamsen har gjennom flere år utvist et stort engasjement for utvikling av Ballstad havn og Ballstad som servicebase for kystfiskflåten. Han har siden 2011 vært en pådriver overfor diverse offentlige myndigheter for å fremme behovet for utdypning av havna på Ballstad. Han står nå i bresjen for spennende utviklingsprosjekter for utprøving av ny teknologi i fiskefartøy, i nært samarbeid med ledende teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner.