Nyheter

Korsnesjenta
Bilde: Roger Abrahamsen, Ballstad slip AS
Korsnesjenta

Den første el-sjarken er ferdig bygget og levert i Lofoten

Av Kurt Atle Hansen

Knapt 12 måneder etter starten for ZeroKyst-prosjektet ble den første ferdigbygde el-sjarken levert fra Ballstad slip AS. Nå intensiveres arbeidet med å etablere bedre landstrøm og smarte ladeanlegg i fiskerihavnene. Det er bestilt 400 Volt strøm til Ramberg havn, og det forberedes bedre landstrøm og ladeanlegg på Fredvang.

Korsnesjenta er levert til en fisker fra Korsnes i Altafjorden. Båten er 10,65 m lang og 5,40 m bred. Den er utstyrt for garn, line og teinefiske, og vil drifte mest på fiskefeltene i Finnmark. 

Korsnesjenta fra Alta kommune er lofotsjark nr.2 og den første med hybrid-elektrisk fremdrift. Bilde: Roger Abrahamsen, Ballstad slip AS

FoU-prosjektet ZeroKyst skal utvikle løsninger for å redusere klimautslipp fra kystfiskeflåten og andre kystfartøy. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Lofotkraft, Ballstad slip og Flakstad kommune deltar fra Lofoten. Startkonferansen var i Flakstad i desember 2021. Etter det har prosjektpartnerne arbeidet med ulike delprosjekt på fartøy og på landsida i fiskerihavnene.

Bra plass og orden i maskinrommet på Korsnesjenta med hybrid-elektrisk drivlinje.
En fornøyd eier av nybåten Korsnesjenta (til høyre) i hektisk opplæring på styring av elhybrid og mye annet nytt på den første elsjarken fra Lofoten.  Ingeniør Mathias Karlsen fra Ballstad slip (til venstre) er god læremester.