Nyheter

seminar
seminar

Fagseminar og statusmøte i ZeroKyst

Av Kurt Atle Hansen

Etter 11 måneder med aktivitet i FoU-prosjektet ZeroKyst var det tid til å samle de 12 prosjektpartnerne til en runde med interne møter og statusoppdatering, samt et åpent fagseminar for aktuelle parter. Dette skjedde i Tromsø 16.-17. november, og var svært nyttig på flere måter. Det ble hektiske dager faglig utveksling og diskusjoner, og med innlagt kreativ workshop i regi av Innovasjon Norge.

Kreativ workshop i regi av Innovasjon Norge

På det åpne fagseminaret torsdag deltok representanter for flere aktuelle instanser og myndigheter, blant annet Tromsø kommune, Karlsøy kommune, Tromsø havn, Tromskraft, UiT, Norges råfisklag og Norges Sjømatråd. Det kom nyttig informasjon om behov og muligheter ved elektrifisering av ulike havner, og hva slags forskjellige barrierer som må løses. 

Prosjektleder Erik Ianssen

Det er flere problemstillinger og utfordringer som må følges opp gjennom ZeroKyst og delvis i andre kanaler. Dette går på for eksempel manglende eller uklare regelverk rundt implementering av teknologi, og ikke minst manglende eller svake insentiver og økonomiske støtteordninger i risikofasen for pilotprosjekt fiskebåter med lavutslipp og etter hvert nullutslippsløsninger. 

Mye god informasjon om status og muligheter i forhold til hydrogen kom fra blant annet Norled sin prosjektleder for fergen Hydra. Ordfører i Karlsøy fortalte oss hvordan en liten kystkommune kan ta aktivt grep og planlegge bredt og strategisk for flere tiltak inn i det grønne skiftet.