Nyheter

ZeroKyst logo og Værøy kommune logo
ZeroKyst logo og Værøy kommune logo

ZeroKyst møtte fiskerne på Røst og Værøy

ZeroKyst i samarbeid med Lofotrådet og den regionale satsingen Lofoten De Grønne Øyene 2030 hadde to produktive dager på Røst og Værøy den 8. og 9. september 2022. Formålet var å informere om ZeroKyst-prosjektet og få innspill fra fiskerne, bedriftene og kommunene til videre arbeid med utvikling av fiskerinæringen mot reduserte klimagassutslipp og fremtidas marked.

Fra ZeroKyst deltok Erik Ianssen fra Selfa Arctic/Hymatech, Randi Lervik fra Lofotkraft Muligheter, Svein-Joar Husjord fra nettselskapet Elmea, Roger Abrahamsen fra Ballstad slip og Kurt Atle Hansen fra Flakstad kommune. I tillegg var klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust og programleder Laura Johanne Olsen fra Lofotrådet med.

I vakkert høstvær fikk vi to dager med informasjon og dialog omkring temaet «lavutslipp kystfiske – fra teori til praksis».

På Røst møtte vi først kommunen og næringslivet som har interesser rundt havna, blant annet fiskebrukene og reiselivet. Først var det presentasjon av de ulike delprosjektene i ZeroKyst som det jobbes med i Lofoten. Deretter ble det en fin diskusjon om hvordan ei «grønn havn» kan utvikles langsiktig med bedre landstrøm og smarte ladeanlegg for fiskefartøy og landtransport. På kvelden var det møte og dialog på Fiskarheimen med fiskerne på Røst.

På Værøy var kommunen og Lofotrådet vertskap for møtet. Erik presenterte prosjektet ZeroKyst, og Roger fortalte om bygging av lofotsjark nr. 2 som er den første med hybridelektrisk fremdrift. Deretter hadde Svein-Joar og Randi innlegg om arbeidet med landstrøm og lading i havn, før Kurt Atle orienterte om klimasatsprosjektet i Flakstad som sammen med Sintef har fremskaffet data for energibruk og klimautslipp fra dagens kystflåte.

Vi fikk før møtet ei interessant omvisning i den lokale kysthistorien på Værøy.

ZeroKyst er et nasjonalt spydspissprosjekt for omstilling til reduserte klimagassutslipp fra kystflåten. Tre av partnerne i prosjektet er fra Lofoten: Ballstad Slip, Lofotkraft og Flakstad kommune.

Det skal i Lofoten jobbes med utvikling av ladeanlegg i havnene, først i Flakstad. Videre skal Ballstad slip bygge om 8 eksisterende fiskefartøy fra fossil til lavutslipp (el-hybrid) og 2 fartøy med nullutslipp (batteri+hydrogen). Den første hybridsjarken skal leveres før jul i år.

Det har vært flere møter med fiskerne for å orientere om ZeroKyst, og få spørsmål og innspill. Det er bra med sunn skepsis til ny teknologi, og det er viktig med informasjon og dialog om løsninger.

Også fiskerinæringen ønsker omstilling til lavere drivstoffkostnader, bedre arbeidsmiljø og reduserte klimautslipp. Dette kan også gi markedsfortrinn og styrket rekruttering. Slik vil det være er en god fremtidsstrategi for kysten.

Kommentarer på ladesøyle, og mange gode innspill fra fiskerne også etter møtet.
En fornøyd gjeng etter to gode dager på Røst og Værøy.