Nyheter

Mange hvite papirbåter. En gul papirbåt som peker en annen vei enn de andre.
Mange hvite papirbåter. En gul papirbåt som peker en annen vei enn de andre.

ZeroKyst nettsiden lanseres

ZeroKyst nettsiden er nå lansert!

Nettsiden vil være prosjektets informasjonsknutepunkt for all ekstern kommunikasjon. Her finner du informasjon om prosjektet, partnerne i konsortiet og etter hvert resultater.

Undersiden «Nyheter» vil bli oppdatert jevnlig med resultater, oppdateringer om prosjektets fremgang og informasjon om relevante arrangementer.

Nettsiden gjør det også mulig å abonnere på ZeroKysts nyhetsbrev, og dermed få oppdateringer om prosjektet med jevne mellomrom.