Om oss

ZeroKyst forklart

ZeroKyst skal skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen. Prosjektet skal utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje, (Siemens Blue Drive og HybridZ), ett nytt nullutslippsfartøy, 10 ombygde fartøy, tjenester for ombygging og vedlikehold av nullutslippsfartøy, samt en komplett løsning for fleksibel forsyning av el og grønt hydrogen som maritimt drivstoff.

Karoline: Verdens første elektriske fiskebåt

100

mrd NOK

50%

utslippskutt

ZeroKyst vil bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, og har et verdiskapingspotensial på minst 100 mrd. NOK. En hybrid nullutslippsløsning, bestående av batteri og brenselcelle-teknologi, vil ha lang rekkevidde og kort bunkringstid. Prosjektet skal også utvikle nye løsninger for fleksibel og kostnadseffektiv hydrogenproduksjon, -distribusjon og -fylling, samt utvikle og teste ladeinfrastruktur med effektive løsninger og utnyttelse av strømnettet.

ZeroKyst logo
Konseptikkustrasjon for ZeroKyst
  1. Lekter med hydrogen- og strømlagring, brenselcelle, ladepunkt og hydrogen-fyllestasjon
  2. Kai med ladepunkt
  3. Båt med nullutslippsdrivlinje
  4. Elektrolyseanlegg med hydrogenlagring og hydrogen-fyllestasjon
  5. Settefiskanlegg med oksygen- og varmeforsyning fra elektrolyseanlegget

Prosjektpartnere

Konsortiet utgjør en komplett verdikjede for fremtidens utslippsfrie fiske- og havbruksfartøy. Partnerne inkluderer drivlinjeutviklere (Hymatech og Siemens Energy), skipsbyggere og verft (Selfa Arctic og Ballstad Slip), rederi (Øra), energi- og infrastrukturleverandører (H2 Marine, Plug og Lofotkraft), kommune (Flakstad kommune), næringsklynge (Renergy), forskningsinstitutt (SINTEF) og universitet (NTNU).

En slik bred sammensetning er svært viktig fordi det vil kreve innsats på tvers av verdikjeden for å utløse innovasjonspotensialet og bidra til verdiskapning, men også for å skape tilliten som trengs for omstilling til nullutslipp og dermed gi norsk sjømatnæring et konkurransefortrinn.

ZeroKyst ikon

Drivlinjeutviklere

Forskningspartnere

Skipsbyggere og verft

Rederi

Øra AS

Leverandører av energi- og infrastruktur

Kommune

Næringsklynge